Maksas pakalpojumi

Pakalpojums Mērvienība Cena par 1 mērvienību, EUR Kalkulācijas Nr.
Darbadienās Ārpus darba laika
Bez PVN Ar PVN Bez PVN Ar PVN
1. Asenizācijas automašīnas pakalpojumi (3m3) reize 24.79 30.00 37.19 45.00 15001 15002
2. Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi h 90.91 110.00 103.31 125.00 15003 15004
3. Ekskavatora pakalpojumi h 28.93 35.00 35.12 42.50 15005 15006
4. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju dzīvoklī
4.1. Dn=15 (Dzīvokļa tipa) gab. 7.85 9.50 9.92 12.00 15007 15008
4.2. Dn=20 (Dzīvokļa tipa) gab. 8.68 10.50 10.74 13.00 15009 15010
5. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju dzīvoklī
5.1. Dn=15 (Dzīvokļa tipa) gab. 16.12 19.50 18.18 22.00 15011 15012
5.2. Dn=20 (Dzīvokļa tipa) gab. 19.42 23.50 21.49 26.00 15013 15014
6. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju akā
6.1. Dn=15 (Mājas tipa) gab. 12.81 15.50 19.01 23.00 15015 15016
6.2. Dn=20 (Mājas tipa) gab. 13.64 16.50 19.83 24.00 15017 15018
6.3. Dn=25 (Mājas tipa) gab. 14.88 18.00 21.49 26.00 15019 15020
6.4. Dn=32 (Mājas tipa) gab. 22.31 27.00 28.93 35.00 15021 15022
6.5. Dn=40 (Mājas tipa) gab. Cena pēc pieprasījuma  
6.6. Dn=50 (Mājas tipa) gab. Cena pēc pieprasījuma  
7. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju akā
7.1. Dn=15 (Mājas tipa) gab. 34.47 41.71 39.93 48.32 15027 15028
7.2. Dn=20 (Mājas tipa) gab. 57.85 70.00 70.25 85.00 15029 15030
7.3. Dn=25 (Mājas tipa) gab. 78.51 95.00 90.91 110.00 15031 15032
7.4. Dn=32 (Mājas tipa) gab. 103.31 125.00 115.70 140.00 15033 15034
7.5. Dn=40 (Mājas tipa) gab. Cena pēc pieprasījuma  
7.6. Dn=50 (Mājas tipa) gab. Cena pēc pieprasījuma  
8. Skaitītāja plombēšana dzīvoklī gab. 3.31 4.00 4.96 6.00 15039 15040
9. Skaitītāja plombēšana akā gab. 4.13 5.00 6.61 8.00 15041 15042
10. Gružu filtra tīrīšana gab. 5.37 6.50 8.26 10.00 15043 15044
11. Gružu filtra nomaiņa
11.1. Dn=15 gab. 8.26 10.00 12.40 15.00 15045 15046
11.2. Dn=20 gab. 9.92 12.00 14.46 17.50 15047 15048
11.3. Dn=25 gab. 11.57 14.00 16.53 20.00 15049 15050
11.4. Dn=32 gab. 16.94 20.50 22.31 27.00 15051 15052
11.5. Dn=40 gab. Cena pēc pieprasījuma  
11.6. Dn=50 gab. Cena pēc pieprasījuma  
12. Elektroniski nolasāma skaitītāja uzstādīšana (Dn=20) gab. 90.91 110.00 103.31 125.00 15057 15058
13. Ūdens atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 20.66 25.00   15059
14. Kanalizācijas atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 24.79 30.00   15061
15. Papildus plombas gab. 0.25 0.30   15063
16. Ventiļa nomaiņa / uzstādīšana
16.1. 1/2" gab. 9.50 11.50 14.05 17.00 15064 15065
16.2. 3/4" gab. 11.57 14.00 16.53 20.00 15066 15067
16.3. 1" gab. 14.46 17.50 19.42 23.50 15068 15069
17. Apkalpošanas maksa ūdens uzpildīšanai Salaspils ŪAI m3 1.24 1.50   15070
18. Ūdens piegādes izmaksas uz norādīto objektu (līdz 1 m3) km 0.83 1.00   15074

Pakalpojumiem Nr. 2 un 3 minimālais lietošanas apjoms ir 1 stunda un uzskaites solis - 30 min.
Pakalpojumiem Nr. 2 un 3 sākot no otrās darba stundas tiek piemērota 10% atlaide.
Pasūtot lielāku pakalpojumu apjomu cenas saskaņojamas ar uzņēmuma valdi atsevišķi.

salaspilssalaspils siltumsFacebookFacebook