Tehnisko noteikumu izstrāde

Tehnisko noteikumu izsniegšanai nepieciešams aizpildīt iesniegumu (skat.veidlapas) , pievienojot iesniegumā minētos dokumentus.

Iesniegumu iespējams aizpildīt arī PSIA "Valgums-S" birojā Salaspilī, Miera ielā 26a.

Aizpildīto iesniegums varat arī nosūtīt pa e-pastu: info@valgums.eu ,

pa faksu 66116745 vai atnest personīgi uz PSIA "Valgums-S" biroja telpām.

Ūdensapgāde
Kanalizācija
Līguma noslēgšana
Ūdens skaitītāju plombēšana
salaspilssalaspils siltumsFacebookFacebook