Ūdens skaitītāju plombēšana

Plombēšanu veic PSIA „Valgums-S” inspektori.

Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām prasībām.

Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana.

Plombas noņemšanu jāsaskaņo ar PSIA „Valgums-S” pārstāvi pa tālruni 22838465 vai 27766586.

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams sazināties ar PSIA „Valgums-S” pārstāvi un vienoties par pakalpojuma saņemšanas laiku.
  

Pakalpojuma pieteikšana un konsultācijas par pakalpojumu pa tālruņiem:

                       22838465, 27766586 vai 29482361

Ūdensapgāde
Kanalizācija
Tehnisko noteikumu izstrāde
Līguma noslēgšana
salaspilssalaspils siltumsFacebookFacebook