30.05.2014.
 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” ir noslēdzies

 

      Vēlamies informēt Salaspils novada, jo īpaši Acones ciema, iedzīvotājus, ka sekmīgi ir noslēgušies būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” ietvaros.
      Salaspils novada būvvaldes pārstāvji š.g. 28.maijā ieradās Acones ciemā un apsekoja projekta teritoriju, tikās ar pasūtītāja Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvjiem, galvenā būvuzņēmēja AS „Siguldas būvmeistars” pārstāvjiem, tehniskā projekta izstrādātāju un autoruzraugu – SIA „Belss” pārstāvi, kā arī būvuzraugu – SIA „Geo Consultants” pārstāvi. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka visi darbi veikti saskaņā ar projektu. Pamatojoties uz to, šī gada 29.maijā Pašvaldības SIA „Valgums-S” saņēma Būvvaldes izsniegtu un Salaspils novada domes priekšsēdētāja apstiprinātu aktu, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir veikti saskaņā ar visām Latvijas republikā spēkā esošajām normatīvajām prasībām un ir pilnībā pabeigti.
      Kā jau esam ziņojuši iepriekš, 2012.gada 1.jūnijā tika parakstīts līgums “Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam.
      Projekta ietvaros kopš 2013.gada rudens ir veikti vairāki ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti uzlabojoši pasākumi, tai skaitā ir rekonstruēti ūdensapgādes tīkli ~ 439 m garumā, kā arī veikta ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija.
      Pateicoties minētajiem pasākumiem, Acones ciema iedzīvotāji saņem kvalitatīvākus ūdensapgādes pakalpojumus, ir būtiski samazināts sekundārais piesārņojums, jo visi maģistrālie ūdensapgādes tīkli ciemā ir nomainīti pret jauniem, kā arī ir samazinātas ūdens noplūdes, kas līdz šim veicināja nelietderīgu ūdens patēriņu.
      Līdz jūnija vidum tiks sakārtotas visas formalitātes ar projekta uzraugošo iestādi – Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

______________________________________________
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
salaspilssalaspils siltums