Bezmaksas pieslēguma projektu izstrādes akcija noslēgusies

Lai veicinātu jaunu pieslēgumu izbūves procesu un samazinātu ar pieslēguma izveidi saistītās izmaksas, Pašvaldības SIA “Valgums-S”, paralēli ūdenssaimniecības projekta III kārtas izbūvei,

kopš 2018. gada sākuma realizēja akciju, kuras laikā tika piedāvāta bezmaksas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu projektu izstrāde potenciālajiem klientiem. Akcijas laikā tika izstrādāti 124 projekti, no kuriem jau 74 realizēti.

Arī turpmāk, uzņēmums savā sniedzamo pakalpojumu klāstā iekļaus un klientiem piedāvās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un pieslēgumu projektu izstrādi, tomēr tas būs maksas pakalpojums, kura izmaksas ir iekļautas sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādī. Vidējās izmaksas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma projekta izstrādei sastāda 241,70 EUR ar PVN. Tāpat Pašvaldības SIA “Valgums-S” piedāvā arī veikt individuālo centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, pēc savstarpēji saskaņotas izmaksu tāmes.

Atgādinām, ka, pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25% atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas.

Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, projekta izstrādes izmaksām un termiņiem, iespējams uzzināt sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”:

  • Klientu apkalpošanas speciāliste – L.Freināte - 67944692, 29482361;
  • Tehniskās daļas vadītājs – G.Volodins – 22838465.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944694
  • Fakss : 66116745