Soli pa solim, līdz mērķa sasniegšanai

Lai izvērtētu reālo pieslēgumu iespējamību pie projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" ietvaros Salaspilī un Saulkalnē izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, šī gada oktobrī bija veikta visu tīklu izbūves vietu (ielu) apsekošana dabā.

Apsekošanas rezultātā konstatēts, ka no 219 tīklu izbūves vietai piegulošajām zemes vienībām, 103 zemes vienību īpašnieki jau kļuvuši par centralizētās kanalizācijas pakalpojuma lietotājiem. Tātad pieslēguma iespējas vēl nav izmantojuši 116 zemes vienību īpašnieki. Ņemot vērā katras zemes vienības esošās apbūves veidu, izdalītas 3 grupas: perspektīvie pieslēgumi, kuru realizācija iespējama tuvākajā nākotnē (43 zemes vienības), perspektīvie pieslēgumi, kuru realizācija iespējama tuvāko 2 gadu laikā (70 zemes vienības) un zemes vienības bez pašlaik redzamas pieslēguma nepieciešamības (3 zemes vienības). Kā rāda iegūtie dati, vēl vismaz 113 nekustamo īpašumu īpašniekiem ir reāla iespēja pievienoties centralizēto pakalpojumu lietotāju pulkam.

Lai sasniegtu projekta mērķi – noteikto izdzīvotāju skaitu (648), kam jākļūst par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, vēl jāiegulda prāvs apjoms darba, bet, kā liecina jau mūsu, kopējiem spēkiem sasniegtie rādītāji (319), nav nekā neiespējama, ja mērķa sasniegšanā iesaistās visi. Līdz ar to, aicinām visus, kuri vēl nav izveidojuši pieslēgumus pie izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem, vērsties Pašvaldības SIA "Valgums-S", lai noskaidrotu gan iespējamo pieslēguma vietu, gan pieslēguma realizācijas kārtību, gan pieslēguma izbūves izmaksas.

 

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA "Valgums-S"

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692