Vēlreiz par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Februārī Salaspils novada nekustamo īpašumu īpašnieki ir saņēmuši maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadam, kuros ir iekļauts arī paziņojums par to, ka īpašumā esošās individuālās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Daļai iedzīvotāju tas ir jaunums, daļai – atgādinājums par vēl neveiktu pienākumu, bet daļai šis paziņojums rada neizpratni, jo sistēma jau ir reģistrēta, tādēļ rodas jautājums – kādēļ esmu saņēmis šādu paziņojumu. Skaidrības labad vēlamies precizēt, ka atgādinājums par individuālo kanalizācijas sistēmu reģistrāciju ir iekļauts pilnībā visos nosūtītajos paziņojumos, bet attiecas tikai uz tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas šo pienākumu vēl nav veikuši. Apzinīgākajiem īpašniekiem, kas jau ir reģistrējuši īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, atkārtota reģistrācija nav jāveic, vien jāpievērš vērība, vai no reģistra uzturētāja “Pašvaldības SIA “Valgums-S” saņemtajā Paziņojumā par reģistrāciju nav kāda norāde par to, ka jāiesniedz vēl papildus informācija par jau reģistrēto sistēmu.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa pieejama gan reģistra uzturētāja Pašvaldības SIA “Valgums-S” birojā Miera ielā 26A, Salaspilī, gan mājaslapas sadaļā DK reģistrs, kur pieejama arī iesnieguma aizpildīšanas instrukcija. Iesniegumu iespējams iesniegt gan elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, gan papīra formātā, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Pašvaldības SIA “Valgums-S” birojā Miera ielā 26A, Salaspilī. Lai sistēmas reģistrācija notiktu raiti, lūdzam iesniegumam pievienot Jūsu rīcībā esošo sistēmas tehnisko dokumentāciju un ievērot nosacījumu, ka par katru individuālo kanalizācijas sistēmu iesniedzams atsevišķs iesniegums. Pēc sistēmas reģistrācijas, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam tiks nosūtīts Paziņojums par reģistrāciju, kurā būs norādīts sistēmas reģistrācijas datums, numurs un minimālais sistēmas izvešanas biežums. Gadījumā, ja nekustamais īpašums atrodas reģistrācijai noteiktajā zonā, bet īpašumā nav nevienas individuālās kanalizācijas sistēmas, jāaizpilda un reģistra uzturētājam jāiesniedz Apliecinājums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas neesamību.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692