Aicinām izvērtēt reālo situāciju un rīkoties savlaicīgi

Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē, ka 2018. gada nogalē stājies spēkā vēl viens regulējums, kas tieši saistīts ar individuālo sadzīves kanalizācijas sistēmu sakārtošanu un pamatā ir saistošs tiem Salaspils novada iedzīvotājiem, kas vēl izvērtē un svārstās attiecībā uz nepieciešamību pieslēgties pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Papildinājumi Ministru kabineta noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" nosaka, ka: "Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām nav nodrošināta un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim." Ievērojot šo regulējumu Pašvaldības SIA "Valgums-S" iesaka nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem detalizēti izvērtēt pašreizējās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, darba kvalitāti un tās atbilstošā uzturēšanā ieguldāmo līdzekļu apmēru, pretstatā pieslēguma izveides izmaksām pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības SIA "Valgums-S" aicina izvērtēt esošo situāciju un savlaicīgi uzsākt minētā jautājuma sakārtošanu, negaidot brīdinājuma saņemšanu, kurā jau būs norādīti konkrēti termiņi neatbilstību novēršanai.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA "Valgums-S".

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692