Atklāta izsole par transportlīdzekļu pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļu pārdošanu

Izsolei tiek piedāvāts:

KM1824Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 3675,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 367,50.
Izsoles norises laiks – 2020. gada 15. septembris, plkst.14:00
Vērtējums
KB830Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 4950,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 495,00.
Izsoles norises laiks – 2020. gada 15. septembris, plkst.14:20
Vērtējums
LM3555Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 4500,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 450,00.
Izsoles norises laiks - 2020. gada 15. septembris plkst.14:40
Vērtējums

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks: Miera ielā 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2020. gada 14. septembrim plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar noteikumu Pielikumā Nr.1 norādīto kontaktpersonu.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks: Izsoles vietā, 2020. gada 15. septembrī no plkst.13:50

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera ielā 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība: Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.

Izsoles noteikumi

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692