Valgums-S viesojas PII Saime

Šī gada 24.septembrī, Eko skolas programmas ietvaros Salaspils novada PII "Saime" 6.grupiņas audzēkņi, Pašvaldības SIA "Valgums-S" Inženierkomunikāciju piesaistes daļas vadītāja M.Šneidera vadībā apguva "ūdens ceļu Salaspilī". Bērniem tika stāstīts par dzeramā ūdens ceļu no ūdens ieguves vietas - artēziskā urbuma līdz patērētājam – izlietnei mājās. Ne mazāk svarīgs bija arī jautājums – kur tad paliek izlietotais ūdens?

Atbildot uz šo jautājumu, Valgums-S pārstāvis bērnus iepazīstināja ar ne mazāk interesanto ūdens ceļu no patērētāja – mājas izlietnes un citām sanitārtehniskajām iekārtātām un ierīcēm līdz Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, pēc kurām attīrītais ūdens nonāk Daugavā, atpakaļ vidē.

Ceram, ka bērniem sniegtās zināšanas rosinās lielāku izpratni par videi draudzīgu saimniekošanu un resursu ieguvi un izmantošanu.

saime

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692