Pieslēgšanās kārtība centralizētajām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmām

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS https://bis.gov.lv/lv), kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Zemāk sniegtā informācija ir būvniecības procesa atsevišķa daļa, kas Būvniecības ieceres ierosinātājam (turpmāk – Būvniecības ierosinātājam) ir saistoša un jāievēro centralizētā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvei Salaspils novadā.

Būvniecības ieceres dokumentācija un būvdarbi veicami atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma prasībām un uz minētā tiesību akta pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.18/2015 "Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā" un Nr.20/2020 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā", Pašvaldības SIA "Valgums-S" tehniskajiem noteikumiem.

Sīkāk lasīt sadaļa Kā pieslēgties?

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692