Pašvaldības SIA Valgums-S esošo klientu ievērībai

Visiem zināms ir fakts, ka centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana, bez atbilstoša līguma noslēgšanas nav atļauta, bet, ja tomēr šādi gadījumi atklājas, tad tādi pakalpojuma lietotāji ir uzskatāmi par nelegāliem pakalpojumu lietotājiem, pret kuriem tiek vērstas normatīvajos aktos noteiktās sankcijas – pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana un aprēķināta kompensācija.

Pēdējā laikā Pašvaldības SIA “Valgums-S” darbinieki sastopas ar situācijām, kad, pārbaudot esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus, vai, apsekojot pieslēgumus dabā un pārbaudot informāciju publiski pieejamās datu bāzēs, tiek konstatēts, ka līgumā norādītā līgumslēdzēja puse ir mainīta vai vairs nav pakalpojuma lietotājs, par ko pakalpojuma sniedzējs nav bijis informēts. Īpaši tas attiecas uz tiem līgumiem, kas noslēgti desmit un vairāk gadus atpakaļ. Šajos gadījumos ir pamatoti uzskatīt, ka pagātnē noslēgtais līgums vairs nav spēkā esošs, līdz ar to iedzīvotāji, turpinot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, pamatojoties uz spēkā neesošu līgumu, sev nezinot, kļūst par nelegāliem pakalpojuma lietotājiem.

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām nākotnē, taupītu Jūsu un sabiedrības darbinieku resursus, aicinām visus esošos klientus pārbaudīt noslēgtajos ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumos klienta datus un kontaktinformāciju. Gadījumā, ja nepieciešamas izmaiņas esošajos līgumos, vai ir notikusi īpašnieku (valdītāju) maiņa un nepieciešams noslēgt jaunu pakalpojumu līgumu, aicinām par to informēt Pašvaldības SIA “Valgums-S”, iesniedzot iesniegumu pakalpojumu līguma noslēgšanai, un iesnieguma pielikumā pievienojot īpašumtiesības (valdījumu) apliecinošu dokumentu vai izmaiņas pamatojošu dokumentu kopijas. Gadījumos, kad Pašvaldības SIA “Valgums-S” tomēr radīsies nepieciešamība, pēc līgumslēdzējpuses vai objekta īpašnieka (valdītāja) datu pārbaudes publiski pieejamos datu reģistros, datu iegūšanu izmaksas, atbilstoši katras konkrētās iestādes apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, būs jāsedz esošajam vai jaunajam klientam, atkarībā no katras konkrētās situācijas.

Vēlamies Jums atgādināt, ka tikai korektas līgumslēdzēja puses informācijas gadījumā Jums ir iespēja saņemt rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un operatīvu informāciju no pakalpojuma sniedzēja par plānotajiem vai ārpuskārtas/avārijas atslēgumiem un pārtraukumiem pakalpojumu sniegšanā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu.

 

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692