Publicēti 2021. gada februārī un martā veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2021.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2021. gada februārī akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas vietās, paraugu ņemšana veikta sekojošās adresēs:

  • PII “Salaspils 1.pirmsskola”, Enerģētiķu iela 17 (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils HES rajonā;
  • PII "Atvasīte", Meža iela 6, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils Silavas rajonā;
  • PII "Saime", Miera iela 16/9, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils LZA un Purva rajonā;
  • PII "Daugaviņa", Zvejnieku iela 10, Saulkalne (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Saulkalnē.

Ar detalizētiem veikto analīžu rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Papildus monitoringa programmai, Pašvaldības SIA “Valgums-S” akreditētā laboratorijā martā ir pārbaudījusi arī piegādātā dzeramā ūdens cietību.

Ar detalizētiem veikto analīžu rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692