Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās tiks būvēta saules elektrostacija

Šī gada 24. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA “Valgums-S” tika parakstīts Līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/012 īstenošanu. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1.pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

Līgums par projekta īstenošanu uzskatāms par projekta realizācijas uzsākšanas brīdi, jo ar šī dokumenta starpniecību ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu un uzraudzību. Projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām” kopējās izmaksas ir 66 577,62 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 55 022,83 EUR, kas tiek finansētas no fonda līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 11 554,79 EUR finansēs Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Projekta mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus ūdenssaimniecības infrastruktūrā, atbilstoši pašvaldības investīciju plānā noteiktajam prioritātēm. Projekta sasniedzamais rezultāts - primārās enerģijas samazinājums par 34000 kWh/gada, kuras tiks iegūtas no atjaunojamiem energoresursiem un sasniedzamais siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisijas samazinājums par 3,706 t/gada, līdz ar ko tiks samazināta elektroenerģijas cenas kāpuma ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.
Projekta realizācijā piedalīsies:

  • Projektētājs/autoruzraugs – SIA “AJ POWER”, reģ.Nr.40103780693;
  • Būvdarbu veicējs - SIA “KVĒLE”, reģ.Nr.43603002795;
  • Būvuzraugs – SIA “CC3”, reģ.Nr.40203091324.

Projekta īstenošanas termiņš no 2022.gada 2.ceturkšņa līdz 2023.gada 2.ceturksnim.

g

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692