Pagarināts līguma termiņš projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai

Izvērtējot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ID Nr. 5.3.1.0/16/I/004, turpmāk – projekts, ietvaros sasniegtos rādītājus, Pašvaldības SIA “Valgums-S” šī gada 20.jūlijā iesniedza Centrālai finanšu un līguma aģentūrai pieprasījumu projekta realizācijas termiņa pagarinājumam. Šī gada 12.oktobrī tika parakstīti līguma grozījumi, kas paredz, ka projekta realizācijas termiņš pagarināts par 11 mēnešiem, t.i., līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta ietvaros kopumā izbūvēti 16 689 m sadzīves kanalizācijas tīklu. Līdz šī gada vidum, Pašvaldības SIA “Valgums-S” sadzīves kanalizācijas klientu skaits, projekta realizācijas rezultātā, ir palielinājies par 453 iedzīvotājiem, kas ir 70% no kopējā plānotā apjoma.

Lai veicinātu projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, Pašvaldības SIA “Valgums-S” ir uzsākusi aktīvu darbu ar potenciālajiem klientiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam būt atsaucīgiem un saprotošiem, kā arī jau laicīgi izvērtēt savas iespējas pieslēguma izveidei pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Atgādinām, ka projekta ietvaros izveidotie sadzīves kanalizācijas pievadi ir izbūvēti līdz nekustamo īpašumu robežai, kas atvieglo pieslēgumu izveidi. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, iespējams uzzināt iepazīstoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” mājaslapā pieejamajām centralizēto tīklu kartēm vai sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Tāpat arī atgādinām, ka izveidotu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgumu gadījumā, nekustamā īpašuma īpašniekam tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

 

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692