Dzeramā ūdens monitoringa dati par 2023.gada pirmo pusgadu

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2023.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2023. gada februārī un maijā akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas vietās, paraugu ņemšana veikta turpmāk minētajās adresēs:

  • PII “Salaspils 1.pirmsskola”,Enerģētiķu iela 17 (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils HES rajonā;
  • PII "Atvasīte",Meža iela 6, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils Silavas rajonā;
  • PII "Saime",Miera iela 16/9, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils LZA un Purva rajonā;
  • PII "Daugaviņa",Zvejnieku iela 10, Saulkalne (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Saulkalnē;
  • PII “Ritenītis”, Salaspils, Rīgas iela 10 (virtuves izlietnes krāns) , nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils HES rajonā;
  • Veikals – kafejnīca, Acone, Granīta iela 31/11 (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Aconē.

Ar detalizētiem veikto ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem iespējams iepazīties zemāk:

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692