Projekta mērķu sasniegšanai tiek uzsākts individuāls darbs ar potenciālajiem klientiem

Izvērtējot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ID Nr. 5.3.1.0/16/I/004, turpmāk – projekts, ietvaros sasniegtos un vēl līdz 2023.gada 31.decembrim sasniedzamos rādītājus, Pašvaldības SIA “Valgums-S” sākot ar šī gada aprīli uzsāk jaunu potenciālo klientu piesaistes kampaņu - individuāli uzrunājot katru no potenciālajiem klientiem.

Kampaņas ietvaros katrs no potenciālajiem klientiem saņems informatīvu vēstuli, kā arī tiks aicināts uzrādīt esošo kanalizācijas sistēmu, izvērtēt tās tehnisko stāvokli, kā arī informēts par pieslēguma izveides iespējām pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam būt atsaucīgiem un saprotošiem, kā arī jau laicīgi izvērtēt savas iespējas pieslēguma izveidei pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Līdz 2022.gada nogalei, Pašvaldības SIA “Valgums-S” sadzīves kanalizācijas klientu skaits, projekta realizācijas rezultātā, ir palielinājies par 515 iedzīvotājiem, kas ir 79% no kopējā plānotā apjoma.

Atgādinām, ka projekta ietvaros izveidotie sadzīves kanalizācijas pievadi ir izbūvēti līdz nekustamo īpašumu robežai, kas atvieglo pieslēgumu izveidi. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, iespējams uzzināt iepazīstoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” mājaslapā pieejamajām centralizēto tīklu kartēm https://www.valgums.eu/index.php/klientiem/ka-pieslegties vai sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Tāpat arī atgādinām, ka izveidotu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgumu gadījumā, nekustamā īpašuma īpašniekam tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692