Paziņojums par Pašvaldības SIA “Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Pašvaldības SIA “Valgums-S”, vienotais reģistrācijas numurs:40003369018, juridiskā adrese: Miera iela 26 A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2024.gada 1.februāri:

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu noteiktais tarifs sākot ar 2024.gada 1.februāri

Sabiedriskā pakalpojuma veids

bez PVN

ar PVN (21%)

Ūdensapgāde

1,22 EUR/m3

1,48 EUR/m3

Kanalizācija

1,64 EUR/m3

1,98 EUR/m3

Kopā

2,86 EUR/m3

3,46 EUR/m3

Noteiktie tarifi nav diferencēti ne pa apdzīvotām vietām, ne pa pakalpojumu lietotāju kategorijām, tie ir vienoti visiem Pašvaldības SIA “Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Salaspils pilsētā un Salaspils novadā.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692