Dzeramā ūdens monitoringa dati par 2023.gada otro pusgadu

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2023.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2023. gada augustā un novembrī akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

 

Lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas vietās, paraugu ņemšana veikta turpmāk minētajās adresēs:

  • PII “Salaspils 1.pirmsskola”,Enerģētiķu iela 17 (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils HES rajonā;
  • PII "Atvasīte",Meža iela 6, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils Silavas rajonā;
  • PII "Saime",Miera iela 16/9, Salaspils (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils LZA un Purva rajonā;
  • PII "Daugaviņa",Zvejnieku iela 10, Saulkalne (virtuves izlietnes krāns), nosakot dzeramā ūdens kvalitāti Saulkalnē;

Ar detalizētiem veikto ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem iespējams iepazīties zemāk:

  1. Dzeramā ūdens monitoringa rezultāti 10.08.2023.
  2. Atkārtota pārbaude 01.09.2023.
  3. Dzeramā ūdens monitoringa rezultāti 16.11.2023.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692