Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros rit pilnā sparā

Šī gada sākumā, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros, noslēgtā būvniecības līguma realizācija, kas sevī ietver sadzīves kanalizācijas tīklu un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi, rit pilnā sparā. Kā jau iepriekš bija vēstīts, viss kopējais darbu apjoms tika sadalīts piecās daļās, no kurām četrām jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai.

Izsniegtās Būvatļaujas attiecas uz sekojošiem būvobjektiem:

  1. Silavas rajons, Apiņu ielas rajons, Rīgas iela 49 un Lazdu iela 4;
  2. Purva rajons;
  3. Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā un Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa);
  4. Atomreaktors, LZA rajons, Pionieru iela – kolektors.

Pirmā būvobjekta izbūve tuvojas noslēgumam, jo maģistrālie tīkli un to pievadi jau izbūvēti Apiņu ielas rajonā, Rīgas ielā 49 un Lazdu ielā 4. Minētos objektus 2017.gada 16.augustā jau apsekojusi darba komisija, lai novērtētu izbūvēto komunikāciju kvalitāti un veiktu vēl pēdējās piezīmes pirms objektu gala labiekārtošanas. Meža ielā (Silavas rajons) ir pabeigta maģistrālo līniju un pievadu izbūve nepāra skaitļu adresēm. Darbi turpināsies ar pievadu izbūvi pāra skaitļu adresēm, šķērsojot Meža ielu. Apogu ielā (Silavas rajons) ir veikta maģistrālo sadzīves kanalizācijas cauruļvadu un pievadu izbūve posmā no Apogu ielas 20 līdz Apogu ielai 4. Visu cauruļvadu, tai skaitā pievadu, paredzamais izbūves termiņš ir 25.08.2017.

Otrā būvobjekta ietvaros darbi plānoti sekojošās Purva rajona ielās: Dzērveņu, Vālodzes, Caunu, Sila, Vaivariņu, Cīruļu un Vārnu ielā. Jāatzīmē, ka daļā ielu, t.i., Cīruļu, Vārnu, Vālodzes un Caunu ielās, maģistrālo cauruļvadu un mājas pievadu izbūves darbi ir pabeigti un šajās ielās tuvākajā laikā paredzēta darbu komisijas apgaita, lai fiksētu veikto darbu kvalitāti pirms noslēguma labiekārtošanas. Darbi turpinās Dzērveņu un Sila ielās, bet Vaivariņu ielā darbu veikšanu plānots uzsākt 34.nedēļas laikā.

Trešās Būvatļaujas ietvaros darbu izpilde ir uzsākta jūlija vidū. Līdz šim ir uzsākta maģistrālo līniju izbūve Buču ielā un noslēgumam tuvojas sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Saulkalnē, kur ir izbūvēti gan maģistrālie tīkli, gan nepieciešamie pievadi. Saulkalnē vēl nepieciešams veikt kanalizācijas sūkņu staciju un ar to saistīto elektroapgādes tīklu būvniecību un pašu staciju aprīkošanu. Kalnrozes ielā darbus plānots uzsākt augusta pēdējā nedēļā.

Ceturtā Būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu veikšanas nosacījumu izpildi izsniegta tikai šonedēļ, kas nozīmē, ka sākot ar augusta pēdējo nedēļu darbu plānošana un trašu nospraušana tiks uzsākta arī LZA rajonā un Pionieru ielā.

Vēlamies norādīt, ka aktīvās būvniecības laikā, ceļa seguma atjaunošana tādā stāvoklī, kāds tas tika fiksēts pirms būvdarbu uzsākšanas, nav paredzēta, jo pa šo ielu līdz komunikāciju pilnai izbūvei pārvietosies smagā tehnika. Pēc būvdarbu pabeigšanas, gala labiekārtošanas ietvaros, visu būvniecības laikā skarto ielu segums, tiks atjaunots tādā kvalitātē, kāds tas tika fiksēts pirms būvdarbu uzsākšanas. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un būvniecības laikā rēķināties ar nelielām neērtībām, lai nākotnē varētu izmantot centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegtās priekšrocības.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692