Būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" ietvaros tuvojas noslēgumam

Kā jau iepriekš bija ziņots, šī gada ietvaros tiek realizēts Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”. Tuvojoties gada nogalei, tuvojas arī projekta pirmo 4 daļu nodošana ekspluatācijā, kas nozīmēt to, ka nākamā gada sākumā, centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi kļūs pieejami vēl plašākai Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju daļai.

 

Pirmā būvobjekta - Silavas rajons, Apiņu ielas rajons, Rīgas iela 49 un Lazdu iela 4, izpilddokumentācija jau iesniegta izskatīšanai Salaspils novada Būvvaldē. Otrās projekta daļas– Purva rajons, izpilddokumentācija Salaspils novada Būvvaldē jāiesniedz līdz šī gada 8. decembrim, bet atlikušo divu projekta daļu (Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā un Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa) un Atomreaktors, LZA rajons, Pionieru iela – kolektors) izpilddokumentācija izskatīšanai Būvvalde jāiesniedz līdz šī gada 18. decembrim.

Ieskicējot pašreizējo darbu progresu, jāatzīmē, ka lielākā daļa būvdarbu Purva rajonā jau ir paveikti. Pēdējās ielas, kurās vēl norit aktīva būvniecība, ir Vaivariņu un Sila ielas. Būvdarbus šajās ielās plānots paveikt tuvāko nedēļu laikā. Buču – Kalnrozes rajonā turpinās aktīvs darbs pie maģistrālo tīklu izbūves. Saulkalnē maģistrālo tīklu izbūves darbi ir pabeigti, bet vēl turpinās elektropieslēgumu izveide divām jaunajām sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijām. Pie veicamo darbu saraksta vēl jāpieskaita arī nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana jaunizbūvētajās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijās. Vērtējot darbu progresu ceturtajā projekta daļā, jāatzīmē, ka pašlaik norit aktīvs darbs pie sadzīves kanalizācijas kolektora izbūves caur Nacionālo Botānisko dārzu, kā arī turpinās pievadu izbūve līdz Atomreaktoram. Būvdarbi LZA rajonā un Pionieru ielā ir pabeigti, līdz ar ko šajos posmos atlicis vien veikt gala labiekārtošanu.

Pēc šo četru projekta daļu pieņemšanas ekspluatācijā, iedzīvotāji, kuriem projekta realizācijas ietvaros būs nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, no Pašvaldības SIA “Valgums-S” saņems uzaicinājuma vēstules, kā arī skaidrojumu par veicamajām darbībām, lai kļūtu par pakalpojuma lietotājiem.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un būvdarbu skartajās zonās, līdz gala labiekārtošanas veikšanai, rēķināties ar nelielām neērtībām, ņemot vērā arī laikapstākļus, lai nākotnē varētu izmantot centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegtās priekšrocības.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692