Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" pirmās daļas būvdarbi nodoti ekspluatācijā

Šī gada 8.decembrī, Salaspils novada Būvvalde ir izdevusi aktu Nr.17030490801211 par inženierbūves “Kanalizācijas tīkli Apiņu ielas rajonā, Silavas rajonā, Rīgas ielā 49, Lazdu ielā 4, Salaspils pilsētā” pieņemšanu ekspluatācijā.

 

Līdz ar to oficiāli varam paziņot, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” pirmās daļas būvdarbi ir noslēgušies un minēto rajonu iedzīvotājiem ir pieejami centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumi. Atgādinām, ka pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”, tālr.Nr.67944694, kā arī atgādinām, ka pakalpojuma lietošana bez līguma noslēgšanas ir stingri aizliegta.

Nākamie, kas varēs uzsākt centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, būs Purva rajona iedzīvotāji. Par nožēlu jāatzīst, ka darbi nevedas tik raiti, kā bija plānots iepriekš, kā dēļ aizkavējusies arī dokumentācijas iesniegšana Salaspils novada Būvvaldē. Saskaņā ar aktualizēto darbu grafiku, darbus Purva rajonā plānots pabeigt šīs nedēļas laikā, bet dokumentāciju Būvvaldē iesniegt nākamās nedēļas laikā.

Atlikušo divu projekta daļu (Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā un Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa) un Atomreaktors, LZA rajons, Pionieru iela – kolektors) ietvaros būvdarbi arī būs pabeigti šī gada laikā, bet izpilddokumentācijas iesniegšana Būvvaldē būs iespējama tikai nākamā gada sākumā.

Iedzīvotāji, kuriem projekta realizācijas ietvaros ir un būs nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, no Pašvaldības SIA “Valgums-S” saņems uzaicinājuma vēstules, kā arī skaidrojumu par veicamajām darbībām, lai kļūtu par pakalpojuma lietotājiem.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692