Atsākušies būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros

Pēc Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, kas bija saistīts gan ar būvniecības sezonai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, gan juridisku jautājumu kārtošanu, šī gada 10.jūlijā ir atsākušies aktīvi būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros.

Pašlaik aktīvi tiek realizēts būvniecības līguma V posms – Spiedvada Salaspils – Saulkalne izbūve. Piektā posma kopējais darbu apjoms sevī ietver nedaudz vairāk nekā 6km spiedvada izbūvi, tādējādi nodrošinot sadzīves kanalizācijas novadīšanu no Saulkalnes ciema uz Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Darbu izpildes termiņš noteikts līdz šī gada beigām, bet, ja darbu izpildes laikā neradīsies neparedzēti apstākļi, kas kavēs darbu izpildi, iespējams, ka darbus izdosies pabeigt arī ātrāk.

Diemžēl neparedzēti ieilgusi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ceturtās daļas nodošana ekspluatācijā, neskatoties uz to, ka darbi šajā posmā jau pabeigti pagājušā gada nogalē. Pašvaldības SIA “Valgums-S” ir piesaistījusi visus iespējamos resursus, lai arī šī posma ekspluatāciju būtu iespējams uzsākt pēc iespējas ātrāk.

Vēlamies pateikties visiem tiem Salaspils iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši iespēju pieslēgt savus nekustamos īpašumus jaunizbūvētajām un ekspluatācijā nodotajām centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmām un uzsākuši pakalpojuma lietošanu. Kopumā centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits jau ir palielinājies par 134 personām.

Atgādinām, ka, pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25% atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, iespējams uzzināt sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Informējam, ka līdz ar to, ka Pašvaldības SIA “Valgums-S” izteiktais piedāvājums par bezmaksas projekta izstrādi ir guvis tik lielu atsaucību Salaspils iedzīvotāju vidū, pašlaik līdz nenoteiktam laikam tiek pagarināts projekta izstrādes pieteikumu iesniegšanas termiņš. Tāpat Pašvaldības SIA “Valgums-S” piedāvā arī rindas kārtībā veikt individuālo centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, pēc savstarpēji saskaņotas izmaksu tāmes.

Ja pieslēguma izveides procesā Jums rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa sekojošiem tālruņa numuriem:

Klientu apkalpošanas speciāliste – L.Freināte - 67944692, 29482361.

Tehniskās daļas vadītājs – G.Volodins – 22838465.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

 khfonds

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692