Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku/valdītāju uzmanībai

Pašvaldības SIA "Valgums-S" uzsāk informatīvo kampaņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem. Mērķis – izveidot decentralizēto notekūdeņu kanalizācijas sistēmu reģistru Salaspils novadā.

Lai noteiktu notekūdeņu apsaimniekošanas prasības decentralizētajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un šādu sistēmu reģistrēšanas kārtību, 2017. gada vidū, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, tika pieņemti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Uz abu iepriekš minēto dokumentu pamata aizvadītajā gadā tika izstrādāti un 8. septembrī stājās spēkā Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Uz ko attiecas jaunais normatīvais regulējums?

Salaspils novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2018 prasības attiecas uz 1.pielikumā norādītajām funkcionālajām zonām, kas vizuāli attēlotas arī kartē "Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļajamās teritorijas saskaņā ar Salaspils novada teritorijas funkcionālo zonējumu":

 1. savrupmāju apbūves teritorijas (DzS);
 2. vasarnīcas apbūves teritorijas (DzS1);
 3. mazstāvu apbūves teritorijas (DzM);
 4. daudzstāvu apbūves teritorijas (DzD);
 5. publiskās apbūves teritorijas (P);
 6. jauktas centru apbūves teritorijas (JC);
 7. rūpnieciskās apbūves teritorijas (R);
 8. transporta infrastruktūras teritorijas (TR);
 9. tehniskās apbūves teritorijas (TA);
 10. dabas un apstādījumu teritorijas (DA).

Ko tad īsti paredz jaunais normatīvais regulējums?

Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs līdz 2019. gada 1. janvārim uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi.

Saistošo noteikumu 5.punktā noteikts, ka: "Pašvaldības teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, līdz 2021. gada 30. novembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu."

Asenizatoru reģistrs ir pieejams Salaspils novada domes mājaslapā www.salaspils.lv.

Kas ir jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem līdz 2021. gada 30. novembrim, reģistra uzturētājam Pašvaldības SIA "Valgums-S" (Miera ielā 26a, Salaspilī, LV-2169), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa atrodama šeit vai mājaslapas sadaļā VEIDLAPAS.

Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi DK REĢISTRS.

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692