Līguma noslēgšana

Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu iespējams noslēgt tikai gadījumos, ja nekustamajam īpašumam ir izbūvēts attiecīgs pieslēgums.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:

Objekta īpašnieks vai valdītājs, vai to pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu līguma slēgšanai. Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit.

Iesniegumam nepieciešams pievienot:

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu līguma slēgšanai. Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit.

Iesniegumam nepieciešams pievienot:

 • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, ar kuru pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līgumu noslēgšanai;
 • ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu izvietojuma shēma vai izpilduzmērījums;
 • Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja parakstīts Būvuzņēmēja pieteikums rakšanas atļaujai (ja līgums tiek pārslēgts, tad attiecīgais, dokuments nav jāiesniedz).

Objekta nomnieks, patapinājuma ņēmējs iesniedz iesniegumu līguma slēgšanai. Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit.

Iesniegumam nepieciešams pievienot:

 • nomas, patapinājuma līgumu, kurā atrunāts, ka nomnieks, patapinājuma ņēmējs ir tiesīgs slēgt pakalpojuma līgumu un veikt norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju;
 • ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu izvietojuma shēma vai izpilduzmērījums;
 • Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja parakstīts Būvuzņēmēja pieteikums rakšanas atļaujai (ja līgums tiek pārslēgts, tad attiecīgais, dokuments nav jāiesniedz).

Būvdarbu veicējs iesniedz iesniegumu līguma slēgšanai. Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit.

Iesniegumam nepieciešams pievienot:

 • līgumu, kurā atrunāts, ka būvnieks, ir tiesīgs slēgt pakalpojuma līgumu vai būvdarbu līgumu un būvlaukuma nodošanas aktu;
 • Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja parakstīts Būvuzņēmēja pieteikums būvdarbu veikšanai centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu aizsargjoslās (ja līgums tiek pārslēgts, tad attiecīgais, dokuments nav jāiesniedz).

Nepieciešams iesniegt iesniegumu.

Iesniegumam nepieciešams pievienot:

 • izbūvētās lietus kanalizācijas sistēmas būvniecības dokumentācija;
 • objekta izpilduzmērījums, kurā norādītas Objektā esošo virsmu platības, kas veido, lietus un sniega kušanas ūdeņu sateces laukumu.

Aizpildīts un parakstīts iesniegums jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot pa pastu vai atvedot personīgi uz adresi Miera iela 26A, Salaspilī, LV-2169, vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma sniedzējs sagatavo pakalpojumu līgumu atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un Salaspils novada domes 2020. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr.20/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā” noteiktajam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

Pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas klientam tiek nosūtīta reģistrācijas saite e-pakalpojumu portālā Bill.me. Gadījumos, kad klients neveic reģistrāciju e-pakalpojumu portālā, rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiek sūtīti ar pasta pakalpojumu starpniecību, piemērojot pasta izdevumus.

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692