Maksas pakalpojumi

Ar 2023. gada 1. martu stājas spēkā izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī.

Pakalpojums Mērvienība Cena par 1 mērvienību, EUR
Bez PVN PVN Ar PVN
1. Asenizācijas automašīnas pakalpojumi (3 m3) reize 71.83 15.08 86.91
2. Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi h 106.54 22.37 128.91
3. Ekskavatora pakalpojumi h 36.73 7.71 44.44
4. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju ēkā (DN15-20) gab. 14.43 3.03 17.46
5. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju ēkā (DN15-20) gab. 25.11 5.27 30.38
6. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) gab. 27.00 5.67 32.67
7. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) gab. 37.23 7.82 45.05
8. Skaitītāja plombēšana ēkā gab. 7.85 1.65 9.50
9. Skaitītāja plombēšana akā gab. 9.60 2.02 11.62
10. Gružu filtra tīrīšana (līdz diametrs 25) gab. 12.85 2.70 15.55
11. Gružu filtra nomaiņa (DN15-20) gab. 20.74 4.36 25.10
12. Elektroniski nolasāma skaitītāja uzstādīšana laistīšanai (DN15-20) gab. 105.07 22.07 127.14
13. Ūdens atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 34.06 7.15 41.21
14. Kanalizācijas atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 44.98 9.45 54.43
15. Santehniķa pakalpojumi h 17.46 3.67 21.13
16. Tīklu pārbaude ar dūmu ģeneratoru h 34.57 7.26 41.83
17. Kanalizācijas tīklu TV inspekcija h 35.83 7.52 43.35
18. Objekta atkārtota apsekošana atzinuma saņemšanai reize 22.68 4.76 27.44
19. Tāmes sagatavošana pieslēgumu izbūvei gab. 36.31 7.63 43.94
20. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas furgonu km 0.42 0.09 0.51
21. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas mikroautobusu km 0.54 0.11 0.65
22. Apkalpošanas maksa ūdens uzpildīšanai Salaspils ŪAI m3 2.88 0.60 3.48
23. Ūdens piegādes izmaksas uz objektu Salaspilī (1 m3 tvertne) m3 26.84 5.64 32.48
24. Hidranta darbības pārbaude (0.5 h) reize 30.52 6.41 36.93
25. Rēķina nosūtīšana klientam pa pastu gab. 2.23 0.47 2.70

* Maksas pakalpojumu cenrādī minētās cenas attiecas uz Salaspils pilsētas teritorijā sniegtiem pakalpojumiem.

* Par maksas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti ārpus Salaspils pilsētas teritorijas, pie cenrādī minētās cenas tiek pieskaitīti transporta izdevumi, atkarībā no nobraukto kilometru skaita.

* Par maksas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti ārpus PSIA "Valgums-S" noteiktā darba laika, pie cenrādī minētās cenas tiek piemērots koeficients 1,5.

* Ūdens piegāde attiecas uz gadījumiem, ja ir pārtraukta centralizētā ūdens padeve (avāriju gadījumos).

* Veicot gružu filtra tīrīšanu (līdz diametrs 25), obligāta ir skaitītāja plombēšana.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692