Maksas pakalpojumi

Pakalpojums Mērvienība Cena par 1 mērvienību, EUR
Bez PVN PVN Ar PVN
1. Asenizācijas automašīnas pakalpojumi (3 m3) reize 54.24 11.39 65.63
2. Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi h 90.67 19.04 109.71
3. Ekskavatora pakalpojumi h 28.42 5.97 34.39
4. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-20) gab. 11.07 2.32 13.39
5. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-20) gab. 21.75 4.57 26.32
6. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) gab. 20.12 4.22 24.34
7. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) gab. 30.36 6.37 36.73
8. Skaitītāja plombēšana iekštelpās gab. 5.49 1.15 6.64
9. Skaitītāja plombēšana akā gab. 6.73 1.41 8.14
10. Gružu filtra tīrīšana gab. 8.98 1.89 10.87
11. Gružu filtra nomaiņa (DN15-20) gab. 14.73 3.09 17.82
12. Elektroniski nolasāma skaitītāja uzstādīšana (DN15-20) gab. 126.41 26.55 152.96
13. Ūdens atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 25.18 5.29 30.47
14. Kanalizācijas atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai gab. 33.05 6.94 39.99
15. Santehniķa pakalpojumi h 12.67 2.66 15.33
16. Tīklu pārbaude ar dūmu ģeneratoru h 25.67 5.39 31.06
17. Kanalizācijas tīklu TV inspekcija h 26.64 5.59 32.23
18. Objekta atkārtota apsekošana atzinuma saņemšanai reize 17.85 3.75 21.60
19. Tāmes sastādīšana pieslēguma izbūvei gab. 29.89 6.28 36.17
20. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas furgonu km 0.32 0.07 0.39
21. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas mikroautobusu km 0.39 0.08 0.47
22. Apkalpošanas maksa ūdens uzpildīšanai Salaspils ŪAI m3 2.02 0.42 2.44
23. Ūdens piegādes izmaksas uz objektu Salaspilī (1 m3 tvertne) m3 19.06 4.00 23.06
24. Rēķina nosūtīšana klientam pa pastu gab. 1.61 0.34 1.95

* Maksas pakalpojumu cenrādī minētās cenas attiecas uz Salaspils pilsētas teritorijā sniegtiem pakalpojumiem.

* Sniedzot maksas pakalpojumus ārpus pilsētas teritorijas, pie minētās cenas tiek pieskaitīti transporta izdevumi, atkarībā no nobraukto kilometru skaita.

* Sniedzot pakalpojumus ārpus sabiedrības noteiktā darba laika, maksas pakalpojumu izcenojumiem tiek piemērots koeficients 1,5.

* Ūdens piegāde attiecas uz gadījumiem, ja ir pārtraukta centralizētā ūdens padeve (avāriju gadījumos).

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692