Normatīvie akti

Lai apskatītu dokumentus, nepieciešams Adobe Reader, kas ir bez maksas pieejams Adobe mājas lapā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu

MK noteikumi Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

Saistošie noteikumi Nr.20/2020 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā

MK noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

Saistošie noteikumi Nr.5/2018 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā

Saistošie noteikumi Nr.18/2015 Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692