Kanalizācija

Kanalizācijas tīklu izbūve pilsētā iesākta pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās un turpināta septiņdesmitajos gados. Projekta Ūdenssaimniecības attīstības projekts Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, I. kārta” ietvaros izbūvēts 0,536 km kanalizācijas tīklu. Pašteces kanalizācijas kolektori izbūvēti no betona, keramikas un plastmasas caurulēm. Kanalizācijas tīklu stāvoklis ne visos posmos ir apmierinošs.

Pilsētā ir viena centralizētā kanalizācijas sistēma, ko veido pašteces tīkli, 7 Pašvaldības SIA "Valgums-S" īpašumā esošas kanalizācijas sūkņu stacijas un 4 privātas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas caur spiedvadu sistēmām pilsētas kanalizācijas sistēmā novada no 3 dzīvojamajiem rajoniem savāktos notekūdeņus. Caur galveno kanalizācijas sūkņu staciju notekūdeņi tiek novadīti uz Salaspils bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ir pieejami Salaspils pilsētas lielākajā daļā. Kopumā pilsētas kanalizācijas pakalpojumus izmanto 17601 iedzīvotājs (2010. gada dati), kā arī pieslēgtas visas iestādes un visi uzņēmumi, izņemot tos, kam ir lokālās notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, lielākoties izmanto individuālos krājrezervuārus, kuru satura izvešanu nodrošina paši vai izmanto Pašvaldības SIA "Valgums-S" asenizācijas pakalpojumus.

Pēc projekta "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, I. kārta" realizācijas pilsētā ir paplašināta kanalizācijas sistēma vairākos rajonos un atsevišķās ielās.

Pilsētā ir atsevišķi rajoni un ielas, kur vispār nav izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma, tāpēc tiek plānota ne tikai tīklu rekonstrukcija, bet arī tīklu paplašināšana.

Daļā pilsētas teritorijas ir lietus kanalizācija, kopējais lietus kanalizācijas tīklu garums ir ap 17,55 km. Lietus kanalizācijas tīkli ir Salaspils novada domes īpašums, bet saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Domi un Pašvaldības SIA "Valgums-S", uzņēmums veic lietus kanalizācijas sistēmu apkalpošanu.

Pilsētā ir 4 lielākas neatkarīgas lietus kanalizācijas sistēmas: Ķesterciema, Silavas, LZA un bijušās Agrofirmas rajonā, kā arī atsevišķās ielās. Lietus kanalizācijas tīklu stāvoklis ir apmierinošs, jo Pašvaldības SIA "Valgums-S" periodiski veic tīklu pārbaudes, tīrīšanu un skalošanu.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692