Norēķinu rekvizīti

Pašvaldības SIA "Valgums-S"
Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Reģ. Nr. 40003369018

AS "Luminor"
RIKOLV2X
LV02RIKO0002010406064
liminor logo
AS "SEB banka"
UNLALV2X
LV89UNLA0033300609811
seb logo
AS "SWEDBANK"
HABALV22
LV86HABA0551038125095
swedbank logo
AS "Citadele"
PARXLV22
LV15PARX0012846910001
citadele logo


Svarīgi!

Maksājumus par pakalpojumu sniegšanu veikt līdz katra mēneša 20.datumam!
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda adrese un klienta numurs!

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692