Par uzņēmumu

PSIA "Valgums-S" ir Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Salaspils novada pašvaldība kapitālsabiedrību SIA "Valgums-S" ir izveidojusi, lai realizētu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 1. punktā noteikto pašvaldībām funkciju īstenošanu attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā. SIA "Valgums-S" darbojas atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem statūtiem. Uzņēmuma pamatdarbības mērķis ir ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšana un šo iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana, un ar to saistīto tehnisko darbu un pakalpojumu izpilde. Uzņēmuma pārziņā ir visa pašvaldībai piederošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kura regulāri tiek ekspluatēta, uzturēta un iespēju robežās – atjaunota, tajā skaitā artēziskie un dziļurbumi, hidrofori, ūdenstorņi, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pārsūknēšanas stacijas, pārsūknēšanas akas, ūdens apgādes maģistrālie vadi un kanalizācijas maģistrālie vadi.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.

Papildus darbi:

asenizācijas pakalpojumi;
tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;
ārējo un iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
ūdens mērītāju plombēšana;
lietus ūdens kanalizācijas apkalpošanas darbus.

Regulāri, piesaistot ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļus, tiek realizēti projekti, kuru mērķis ir ūdenssaimniecības objektu renovācija un jaunu tīklu izbūve.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692