Par uzņēmumu

PSIA "Valgums-S" ir Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Salaspils novada pašvaldība kapitālsabiedrību SIA "Valgums-S" ir izveidota, lai realizētu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 1. punktā noteikto pašvaldībām funkciju īstenošanu attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā. SIA "Valgums-S" darbojas atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem statūtiem. Uzņēmuma pamatdarbības mērķis ir ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšana un šo iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana, un ar to saistīto tehnisko darbu un pakalpojumu izpilde. Uzņēmuma pārziņā ir visa pašvaldībai piederošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kura regulāri tiek ekspluatēta, uzturēta un iespēju robežās – atjaunota, tajā skaitā artēziskie dziļurbumi, hidrofori, ūdenstorņi, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pārsūknēšanas stacijas, ūdens apgādes maģistrālie tīkli un kanalizācijas maģistrālie tīkli.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām un to attīrīšana.

Regulāri, piesaistot ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļus, tiek realizēti projekti, kuru mērķis ir ūdenssaimniecības objektu renovācija un jaunu tīklu izbūve.

Paveiktie projekti

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692