Atklāta izsole par transportlīdzekļu pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļu pārdošanu

Izsolei tiek piedāvāts:

KM1824Izsolāmās mantas sākumcena EUR 4800,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 480,00.
Izsoles norises laiks – 2021. gada 4. augusts, plkst.10:00
Novērtēšanas akts
LM3555Izsolāmās mantas sākumcena EUR 5600,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 560,00.
Izsoles norises laiks - 2021. gada 4. augusts plkst.10:30
Novērtēšanas akts

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks: Miera ielā 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2021. gada 3. augustam plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 20220300.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks: izsoles vietā, no 2021. gada 4. augusta plkst.9:50.

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera ielā 26A, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība: Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par izsoles rezultātu

2021.gada 4.augustā

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” rīkotās kustamās mantas – Transportlīdzekļu RENAULT KANGO KB820 un RENAULT KANGO KJ675 – izsoles rezultāts:

Kustamās mantas nosaukums Nosolītā cena
(EUR ar PVN) 
Tiesības slēgt pirkuma līgumu piešķirtas
Transportlīdzeklis
RENAULT KANGO KB820
4900 EUR SIA “MAW Group”
Reģistrācijas Nr.:40103829317
Transportlīdzeklis
RENAULT KANGO KJ675
5700 EUR

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692