Atklāta izsole par transportlīdzekļu pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļu pārdošanu

Izsolei tiek piedāvāts:

KM1824Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 3675,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 367,50.
Izsoles norises laiks – 2020. gada 15. septembris, plkst.14:00
Vērtējums
KB830Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 4950,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 495,00.
Izsoles norises laiks – 2020. gada 15. septembris, plkst.14:20
Vērtējums
LM3555Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 4500,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājuma apmērs EUR 450,00.
Izsoles norises laiks - 2020. gada 15. septembris plkst.14:40
Vērtējums

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks: Miera ielā 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2020. gada 14. septembrim plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar noteikumu Pielikumā Nr.1 norādīto kontaktpersonu.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks: Izsoles vietā, 2020. gada 15. septembrī no plkst.13:50

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera ielā 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība: Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par izsoles rezultātu

2020.gada 15.septembrī

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” rīkotās kustamās mantas – Transportlīdzekļu HONDA CRV KM1824, RENAULT KANGO KB830 un RENAULT KANGO LM3555 – izsoles rezultāts:

Kustamās mantas nosaukums Nosolītā cena
(EUR ar PVN) 
Tiesības slēgt pirkuma līgumu piešķirtas
Transportlīdzeklis
HONDA CRV KM1824
3775 EUR Fiziska persona*
Transportlīdzeklis
RENAULT KANGO KB830
5050 EUR SIA ”Property management solution”
Reģistrācijas Nr.:42103104103
Transportlīdzeklis
RENAULT KANGO LM3555
4600 EUR

* Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu personas dati netiek publiskoti

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692