Privātuma politika

Privātuma politika


Ievads un kontaktinformācija

PSIA "Valgums-S" reģistrācijas numurs: 40003369018, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 26A, LV-2169 (turpmāk - Valgums un/vai “mēs”) ir šī klientu pašapkalpošanās portāla un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personu datu apstrādes pārzinis. Šī Privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus saistībā ar stāšanos līgumattiecībās ar mūsu uzņēmumu.


Apstrādātie personas dati un to iegūšanas veidi?

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

  • vārds, uzvārds;
  • kontaktinformācija (e-pasta adrese, nekustamā īpašuma adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs);
  • sīkdatnes (lasīt sīkāk sīkdatņu politika);
  • informācija, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem savstarpējās saziņas ietvaros (rakstveidā, telefoniski, e-pastā, klātienē).

Mēs apstrādājam Jūsu veiktās telefona sarunas ar mērķi veikt mūsu darbinieku sniegtā klientu apkalpošanas servisa kvalitātes nodrošināšanu.

 

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noslēgtu ar Jums pakalpojuma līgumu un nodrošinātu tā izpildi, kā arī, nodrošinātu reģistrāciju pašapkalpošanas portālā mans.valgums.eu.

Nodrošināt Salaspils novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un tā administrēšanu.

 

Kad mēs dzēšam Jūsu personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.

 

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju. Pieprasījums pēc informācijas vai datu labošanas tiek veikts brīdī, kad ir saņemts iesniegums no klienta, kas ir apstiprināts ar e-parakstu, vai klātienē uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Mums ir likumīgs pamats Jūsu datus nedzēst, jo to apstrāde notiek ievērojot likumā noteiktās prasības attiecībā uz datu glabāšanas ilgumu, piemēram, grāmatvedības likuma vai līgumsaistību izpildei.

Šī Politika tiek laiku pa laikam atjaunota, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.04.2019

 

 

 

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944694
  • Fakss : 66116745