Ūdens sagatavošanai Salaspilī turpmāk tiks izmantota saules enerģija

Šī gada 24. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA “Valgums-S” tika parakstīts Līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/012 īstenošanu. Šī gada 28.septembrī Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Būvvalde” ir izdevusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet šī gada 13.oktobrī no AS “Sadales tīkls” saņemta atļauja elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” sistēmu. Līdz ar to visi darbi objektā ir noslēgušies un ūdens sagatavošanai Salaspilī turpmāk tiks izmantota saules radīta enerģija.

PV UAINeskatoties uz vispārējo situāciju valstī un globālās tirgus ekonomikas rādītājiem, esam patiesi priecīgi, ka, gan noteiktajos laika termiņos, gan iekļauties plānotajos finanšu resursos, kopīgiem spēkiem ir izdevies sasniegt noteiktos projekta mērķus - samazināt primārās enerģijas patēriņu par 34000 kWh/gada, sekmējot izdevumu samazināšanos par energoapgādi, un par 3,706 t/gada samazinot siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisijas apjomu.

Projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām” kopējās izmaksas - 66 577,62 EUR, no kuriem 55 022,83 EUR tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pašvaldības SIA “Valgums-S” projekta realizācijā piedalās ar 11 554,79 EUR lielu finansējuma daļu.

Tik raita projekta realizācija nebūtu iespējama bez laba komandas darba, tādēļ īpašu pateicību par veiksmīgi realizēto projektu vēlamies izteikt SIA “CC3” profesionālajiem būvuzraugiem un darbu veicējiem no SIA “KVĒLE”.

eraf n big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692