Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” realizācija tuvojas noslēgumam

Jau iepriekš informējām, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, šī gada 10. jūlijā tika atsākti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” piektā posma “Spiedvads Saulkalne - Salaspils” izbūves darbi. Pašlaik darbi jau ir noslēguma fāzē – aktīvos būvdarbus plānots pabeigt līdz oktobra beigām, paralēli veicot arī būvniecības skarto teritoriju labiekārtošanas darbus. Ja atlikušo darbu veikšanas gaitā neradīsies būtiski šķēršļi un laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots, ka projekta V posms ekspluatācijā tiks nodots līdz novembra beigām.

Otra labā ziņa projekta ietvaros ir tā, ka šī gada 20. septembrī ekspluatācijā nodots arī projekta IV posms, tādējādi radot iespēju centralizētos sadzīves kanalizācijas pakalpojumus izmantot vēl papildus potenciālajiem klientiem. Kā jau tiek praktizēts līdz šim, visiem potenciālajiem klientiem par pieslēguma iespējām tiks nosūtīta informatīva vēstule ar aicinājumu izmantot centralizētos sadzīves kanalizācijas pakalpojumus. Šajā sakarā arī atgādinām, ka pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25% atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas. Tāpat vēl aktuāls ir Pašvaldības SIA “Valgums-S” izteiktais piedāvājums par bezmaksas pieslēguma projekta izstrādi un individuālo centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, pēc savstarpēji saskaņotas izmaksu tāmes.

Ja pieslēguma izveides procesā Jums rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa sekojošiem tālruņa numuriem:

Klientu apkalpošanas speciāliste – L.Freināte - 67944692, 29482361.

Tehniskās daļas vadītājs – G.Volodins – 22838465.

Noslēgumā vēlamies pateikties visiem tiem Salaspils iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši iespēju pieslēgt savus nekustamos īpašumus jaunizbūvētajām un ekspluatācijā nodotajām centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmām un uzsākuši pakalpojuma lietošanu. Kopumā centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits jau ir palielinājies par 153 personām.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692