Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” realizācija tuvojas noslēgumam

Jau iepriekš informējām, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, šī gada 10. jūlijā tika atsākti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” piektā posma “Spiedvads Saulkalne - Salaspils” izbūves darbi. Pašlaik darbi jau ir noslēguma fāzē – aktīvos būvdarbus plānots pabeigt līdz oktobra beigām, paralēli veicot arī būvniecības skarto teritoriju labiekārtošanas darbus. Ja atlikušo darbu veikšanas gaitā neradīsies būtiski šķēršļi un laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots, ka projekta V posms ekspluatācijā tiks nodots līdz novembra beigām.

Lasīt tālāk ...

Par sasniegto progresu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, IIkārta" ietvaros.

2014. gada 24.jūlijā, Salaspilī, starp Pašvaldības SIA "Valgums-S" un SIA "Koger vide" tika parakstīts līgums "Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta". Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692