Tarifs

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs no 2018.gada 15.janvāra līdz līdz 2023.gada 28.februārim

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 0.91 EUR/m3 1.10 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1.36 EUR/m3 1.65 EUR/m3
Kopā 2.27 EUR/m3 2.75 EUR/m3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis


Pašvaldības SIA “Valgums-S”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018, juridiskā adrese: Miera iela 26 A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, turpmāk – Regulators, iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un apstiprinājis šādus tarifus:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs sākot ar 2023.gada 1.martu līdz 30.aprīlim

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 1,32 EUR/m3 1,60 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1,76 EUR/m3 2,13 EUR/m3
Kopā 3,08 EUR/m3 3,73 EUR/m3

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs sākot ar 2023.gada 1.maiju

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 1,38 EUR/m3 1,67 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1,87 EUR/m3 2,26 EUR/m3
Kopā 3,25 EUR/m3 3,93 EUR/m3

 

Regulatora apstiprinātie tarifi nav diferencēti ne pa apdzīvotām vietām, ne pa pakalpojumu lietotāju kategorijām, tie ir vienoti visiem Pašvaldības SIA “Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Salaspils pilsētā un Salaspils novadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.7 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692