Tarifs

Pašvaldības SIA “Valgums-S”, vienotais reģistrācijas numurs:40003369018, juridiskā adrese: Miera iela 26 A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2024.gada 1.februāri:

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu noteiktais tarifs sākot ar 2024.gada 1.februāri

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 1,22 EUR/m3 1,48 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1,64 EUR/m3 1.98 EUR/m3
Kopā 2,86 EUR/m3 3,46 EUR/m3

Pašvaldības SIA “Valgums-S”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018, juridiskā adrese: Miera iela 26 A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, turpmāk – Regulators, iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un apstiprinājis šādus tarifus:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs sākot ar 2023.gada 1.martu līdz 30.aprīlim

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 1,32 EUR/m3 1,60 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1,76 EUR/m3 2,13 EUR/m3
Kopā 3,08 EUR/m3 3,73 EUR/m3

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs sākot ar 2023.gada 1.maiju

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 1,38 EUR/m3 1,67 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1,87 EUR/m3 2,26 EUR/m3
Kopā 3,25 EUR/m3 3,93 EUR/m3

Regulatora apstiprinātie tarifi nav diferencēti ne pa apdzīvotām vietām, ne pa pakalpojumu lietotāju kategorijām, tie ir vienoti visiem Pašvaldības SIA “Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Salaspils pilsētā un Salaspils novadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.7 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis


 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs no 2018.gada 15.janvāra līdz līdz 2023.gada 28.februārim

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 0.91 EUR/m3 1.10 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1.36 EUR/m3 1.65 EUR/m3
Kopā 2.27 EUR/m3 2.75 EUR/m3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.151 publikācija izdevumā Latvijas Vēstnesis

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692