Paziņojums par tarifa projektu

Pašvaldības SIA “Valgums-S”, reģ.Nr. 40003369018, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169, 2017.gada 18.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Lasīt tālāk ...

Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros rit pilnā sparā

Šī gada sākumā, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros, noslēgtā būvniecības līguma realizācija, kas sevī ietver sadzīves kanalizācijas tīklu un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi, rit pilnā sparā. Kā jau iepriekš bija vēstīts, viss kopējais darbu apjoms tika sadalīts piecās daļās, no kurām četrām jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies cenu aptaujas pirmais posms

Noslēdzies cenu aptaujas pirmais posms par "Ūdensapgādes artēziska dziļurbuma projektēšana un izbūve Aconē, Salaspils novadā". Uz nākamo iepirkuma posmu - pārrunu procedūru par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek aicināti: AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr. 40003047821, SIA “Koger vide”, reģ. Nr. 40003884717 un SIA “Vides konsultāciju birojs”, reģ. Nr. 40003282693.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692