Par plānotajiem ūdens dezinfekcijas darbiem 2021.gada maijā

Informējam, ka 2021.gada maija mēnesī Salaspils pilsētā un novadā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija. Dezinfekcijas veikšanas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdens ir lietojams uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldības SIA Valgums-S esošo klientu ievērībai

Visiem zināms ir fakts, ka centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana, bez atbilstoša līguma noslēgšanas nav atļauta, bet, ja tomēr šādi gadījumi atklājas, tad tādi pakalpojuma lietotāji ir uzskatāmi par nelegāliem pakalpojumu lietotājiem, pret kuriem tiek vērstas normatīvajos aktos noteiktās sankcijas – pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana un aprēķināta kompensācija.

Lasīt tālāk ...

Pieslēgšanās kārtība centralizētajām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmām

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS https://bis.gov.lv/lv), kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Zemāk sniegtā informācija ir būvniecības procesa atsevišķa daļa, kas Būvniecības ieceres ierosinātājam (turpmāk – Būvniecības ierosinātājam) ir saistoša un jāievēro centralizētā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvei Salaspils novadā.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692