Spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā

2021.gada 3.februārī, stājās spēkā grozījumi Salaspils novada domes 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos. Grozījumi normatīvajā regulējumā attiecas gan uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, gan asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Lasīt tālāk ...

Svarīgākais par atpakaļplūdes aizsargierīcēm

Informējam, ka 2020. gada 26. septembrī stājās spēkā Salaspils novada domes 2020. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr.20/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā”, kuros iekļauts jauns regulējums, kas attiecas uz aizsargierīces uzstādīšanu individuālajos komercuzskaites mēraparātu mezglos, lai novērstu iespējamu ūdens atpakaļplūdi, tajā skaitā arī iespējama piesārņojuma nonākšanu no individuālajiem objektiem pilsētas centralizētajos ūdensapgādes tīklos.

Lasīt tālāk ...

Publicēti 2020. gada novembrī veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2020.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2020. gada novembrī akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692