Pagarināts līguma termiņš projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai

Izvērtējot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ID Nr. 5.3.1.0/16/I/004, turpmāk – projekts, ietvaros sasniegtos rādītājus, Pašvaldības SIA “Valgums-S” šī gada 20.jūlijā iesniedza Centrālai finanšu un līguma aģentūrai pieprasījumu projekta realizācijas termiņa pagarinājumam. Šī gada 12.oktobrī tika parakstīti līguma grozījumi, kas paredz, ka projekta realizācijas termiņš pagarināts par 11 mēnešiem, t.i., līdz 2023.gada 31.decembrim.

Lasīt tālāk ...

Ūdens sagatavošanai Salaspilī turpmāk tiks izmantota saules enerģija

Šī gada 24. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA “Valgums-S” tika parakstīts Līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/012 īstenošanu. Šī gada 28.septembrī Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Būvvalde” ir izdevusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet šī gada 13.oktobrī no AS “Sadales tīkls” saņemta atļauja elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” sistēmu. Līdz ar to visi darbi objektā ir noslēgušies un ūdens sagatavošanai Salaspilī turpmāk tiks izmantota saules radīta enerģija.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692