Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība

Pašvaldības SIA “Valgums-S” jau daudzkārt ir sniegusi publisku informāciju par projektu ietvaros izbūvētiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, projektu realizācijai iztērētiem līdzekļiem un sasniedzamajiem pieslēguma rādītājiem, par kuriem regulāri jāatskaitās uzraugošajās institūcijās. Saprotam, ka daļai iedzīvotāju šī informācija ir kā tukša, neko neizsakoša skaņa, tādēļ esam mēģinājuši uzskatāmā un lakoniskā veidā apkopot iedzīvotājiem svarīgāko informāciju, ar ko piedāvājam iepazīties zemāk pievienotajos materiālos.

Lasīt tālāk ...

Publicēti 2021. gada februārī un martā veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2021.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2021. gada februārī akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lasīt tālāk ...

Par plānotajiem ūdens dezinfekcijas darbiem 2021.gada maijā

Informējam, ka 2021.gada maija mēnesī Salaspils pilsētā un novadā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija. Dezinfekcijas veikšanas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdens ir lietojams uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692