Paziņojums par tarifa projektu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums – S”, vienotais reģistrācijas numurs 40003369018, juridiskā adrese: Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, 2022.gada 17.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”:

Lasīt tālāk ...

Pagarināts līguma termiņš projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai

Izvērtējot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ID Nr. 5.3.1.0/16/I/004, turpmāk – projekts, ietvaros sasniegtos rādītājus, Pašvaldības SIA “Valgums-S” šī gada 20.jūlijā iesniedza Centrālai finanšu un līguma aģentūrai pieprasījumu projekta realizācijas termiņa pagarinājumam. Šī gada 12.oktobrī tika parakstīti līguma grozījumi, kas paredz, ka projekta realizācijas termiņš pagarināts par 11 mēnešiem, t.i., līdz 2023.gada 31.decembrim.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692