Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās tiks būvēta saules elektrostacija

Šī gada 24. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA “Valgums-S” tika parakstīts Līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/012 īstenošanu. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1.pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Kanalizācijas sistēmu reģistrācijas jautājums joprojām aktuāls

Iestājoties siltākam laikam, atsākas rosība gan mazdārziņos, gan piemājas dārzos, vērīgāki kļūst gan pašu īpašumu īpašnieki, gan kaimiņi. Iespējams tieši šo iemeslu dēļ aizvien biežāk tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par neatbilstošu individuālo tualešu - decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu kā rezultātā vidē izplatās gan nepatīkamas smakas, gan tiek piesārņota apkārtējā vide.

Lasīt tālāk ...

Kam pieejami centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi?

Lai Salaspils novada iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju izmantot centralizētos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumus, Pašvaldības SIA “Valgums-S” daudzu gadu garumā ir īstenojusi ūdenssaimniecības sistēmu izbūves projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības līdzfinansējumu.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692