Publicēti 2020. gada maijā veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2020.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2020. gada maijā akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lasīt tālāk ...

Ieteikumi ēku apsaimniekotājiem un katram ūdens lietotājam

Pakāpeniski mazinot noteiktos ierobežojumus un iestādēm, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem atsākot darbu pēc dīkstāves, ūdens patērētājiem ir jāievēro vairāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka dzeramais jeb aukstais ūdens ir drošs lietošanai:

Lasīt tālāk ...

Kanalizācijas posmu pārbaude

Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē, ka 2020. gada 9.jūnijā tiks veikta atsevišķu sadzīves kanalizācijas sistēmas posmu pārbaude ar dūmu ģeneratoru ROM e-Steam. Iekārta ar dūmu palīdzību norādīs uz sadzīves kanalizācijas sistēmai izveidotajiem legālajiem/nelegālajiem sadzīves kanalizācijas un lietus notekūdeņu pieslēgumiem. Pārbaudes laikā izmantotie dūmi nav kaitīgi ne iedzīvotājiem, ne apkārtējai videi.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692