Pašvaldības SIA Valgums-S esošo klientu ievērībai

Visiem zināms ir fakts, ka centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana, bez atbilstoša līguma noslēgšanas nav atļauta, bet, ja tomēr šādi gadījumi atklājas, tad tādi pakalpojuma lietotāji ir uzskatāmi par nelegāliem pakalpojumu lietotājiem, pret kuriem tiek vērstas normatīvajos aktos noteiktās sankcijas – pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana un aprēķināta kompensācija.

Lasīt tālāk ...

Pieslēgšanās kārtība centralizētajām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmām

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS https://bis.gov.lv/lv), kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Zemāk sniegtā informācija ir būvniecības procesa atsevišķa daļa, kas Būvniecības ieceres ierosinātājam (turpmāk – Būvniecības ierosinātājam) ir saistoša un jāievēro centralizētā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvei Salaspils novadā.

Lasīt tālāk ...

Spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā

2021.gada 3.februārī, stājās spēkā grozījumi Salaspils novada domes 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos. Grozījumi normatīvajā regulējumā attiecas gan uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, gan asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Lasīt tālāk ...

Svarīgākais par atpakaļplūdes aizsargierīcēm

Informējam, ka 2020. gada 26. septembrī stājās spēkā Salaspils novada domes 2020. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr.20/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā”, kuros iekļauts jauns regulējums, kas attiecas uz aizsargierīces uzstādīšanu individuālajos komercuzskaites mēraparātu mezglos, lai novērstu iespējamu ūdens atpakaļplūdi, tajā skaitā arī iespējama piesārņojuma nonākšanu no individuālajiem objektiem pilsētas centralizētajos ūdensapgādes tīklos.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692