Publicēti 2020. gada novembrī veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti

Ievērojot Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.RI16DU0007 noteikto un Veselības inspekcijas saskaņotajās Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmās 2020.gadam ietvertos nosacījumus, Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2020. gada novembrī akreditētā laboratorijā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes mērījumus.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldības SIA Valgums-S izsludina pirms svētku akciju

Nedaudz "sausu" faktu par "slapjām" lietām.

Pašvaldības SIA "Valgums-S" sākot ar 2005. gadu aktīvi ir veikusi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sakārtošanas darbus gan paplašinot un atjaunojot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, gan izbūvējot mūsdienīgas un vides prasībām un nepieciešamajām jaudām atbilstošas ūdens sagatavošanas - atdzelžošanas stacijas, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Darbu realizācijai piesaistīti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Salaspils novada domes un paša uzņēmuma finanšu līdzekļi, kopumā 15,6 miljonu eiro apmērā. Bez jau iepriekš minētajām ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izbūvēti 38,9 km ūdensapgādes un 41 km sadzīves kanalizācijas tīklu, kopumā pieslēgšanos iespēju pie pilsētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem nodrošinot lielākajai daļai (≈ 96%) Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692