Vēlreiz par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Februārī Salaspils novada nekustamo īpašumu īpašnieki ir saņēmuši maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadam, kuros ir iekļauts arī paziņojums par to, ka īpašumā esošās individuālās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē un atgādina

Ir sācies jauns gads, kas ir piepildīts ar jauniem izaicinājumiem, bet arī par aizgājušā gada nepadarītajiem darbiem aizmirst nedrīkst un nevajag, lai neradītu nevajadzīgus un nepatīkamus sarežģījumus nākotnē. Lai atsvaidzinātu veicamo pienākumu apjomu un mudinātu iedzīvotājus ievērot pastāvošā normatīvā regulējuma prasības, kā arī sakārtotu savu un apkārtējo vidi, šoreiz īsumā par to, kas ir būtisks:

Lasīt tālāk ...

Atgādinam, ka DKS jāreģistrē līdz šī gada 1.jūlijam

Atgādinām, ka joprojām ir spēkā gan Ministru kabineta noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", gan Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā", kas nosaka ne tikai notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet arī izvirza prasību šādu sistēmu reģistrācijai.

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692