Pašvaldības SIA Valgums-S izsludina pirms svētku akciju

Nedaudz "sausu" faktu par "slapjām" lietām.

Pašvaldības SIA "Valgums-S" sākot ar 2005. gadu aktīvi ir veikusi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sakārtošanas darbus gan paplašinot un atjaunojot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, gan izbūvējot mūsdienīgas un vides prasībām un nepieciešamajām jaudām atbilstošas ūdens sagatavošanas - atdzelžošanas stacijas, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Darbu realizācijai piesaistīti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Salaspils novada domes un paša uzņēmuma finanšu līdzekļi, kopumā 15,6 miljonu eiro apmērā. Bez jau iepriekš minētajām ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izbūvēti 38,9 km ūdensapgādes un 41 km sadzīves kanalizācijas tīklu, kopumā pieslēgšanos iespēju pie pilsētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem nodrošinot lielākajai daļai (≈ 96%) Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju.

Lasīt tālāk ...

Kanalizācijas sistēmas posmu pārbaude

Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē, ka 2020. gada 10.novembrī dzīvojamo māju rajonā Alejas ielā, Salaspilī pēc plkst. 10:00 tiks veikta atsevišķu sadzīves kanalizācijas sistēmas posmu pārbaude ar dūmu ģeneratoru ROM e-Steam.

Lasīt tālāk ...

Par plānotajiem ūdens dezinfekcijas darbiem 2020.gada oktobrī un novembrī

Informējam, ka 2020.gada oktobra un novembra mēnesī Salaspils pilsētā un novadā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija. Dezinfekcijas veikšanas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdens ir lietojams uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.

Lasīt tālāk ...

Valgums-S viesojas PII Saime

Šī gada 24.septembrī, Eko skolas programmas ietvaros Salaspils novada PII "Saime" 6.grupiņas audzēkņi, Pašvaldības SIA "Valgums-S" Inženierkomunikāciju piesaistes daļas vadītāja M.Šneidera vadībā apguva "ūdens ceļu Salaspilī". Bērniem tika stāstīts par dzeramā ūdens ceļu no ūdens ieguves vietas - artēziskā urbuma līdz patērētājam – izlietnei mājās. Ne mazāk svarīgs bija arī jautājums – kur tad paliek izlietotais ūdens?

Lasīt tālāk ...

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692